CISEMEX, som una empresa amb una trajectòria de més de 25 anys en els camps de Seguretat i Protecció Contra Incendis

EMPRESES COL·LABORADORES

SERVEIS

Venda, instal·lació i manteniment contra Incendis

L’actual Normativa Contra Incendis (R. D. 513/2017 del 22 de maig), tant pel que fa a instal·lacions contra incendis com el seu manteniment, especifica els mitjans i operacions necessaris a realitzar per una empresa autoritzada.
Pel que fa al manteniment de Extintors d’Incendis i boques d’incendis equipades (B.I.E) l’esmentada Llei obliga a realitzar una Revisió Anual i Prova de Pressió cada 5 anys.
També, és obligatori per part de cada empresa realitzar una revisió ocular dels mitjans contra incendis cada 6 mesos, portant un registre de les mateixes. Aquesta revisió pot efectuar la pròpia empresa o contractar-la amb una Empresa de Manteniment.

Plans i senyalització d’Evacuació

CISEMEX, ofereix abalisaments fotoluminiscents. Es tracta d’aquells productes lineals l’ús serveix per senyalitzar els camins d’evacuació durant tot el recorregut, situats en zones visibles encara que hi hagi fum i total absència de llum. Es tracta de productes NO tòxics, NO radioactius al no portar plom i fòsfor.
La pintura fotoluminiscent de seguretat s’utilitza per a la senyalització d’emergència, senyalització de maquinària, senyalitzar verticalment o horitzontalment garatges, passadissos, suburbans i també per decorar objectes i llocs d’oci.
També, oferim Plaques de senyalització fotoluminiscent tant d’Evacuació com d’Equips de Protecció i Extinció existents.

Projectes d’Enginyeria

En CISEMEX, creem projectes d’enginyeria i l’assessorem en els quals ja tingui creats per a una millor comprensió. Així rebrà una segona valoració en el cas de tenir el projecte creat i poder complir perfectament amb les lleis vigents.

Legalitzacions i permisos d’Obertura

Posem a disposició del client nostre Departament Tècnic i d’Enginyeria per assessorar-lo en els nous projectes d’obertura de conformitat amb la R. D. 513/2017 del 22 de maig, que modifica el Decret Llei 1/2009, del 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials, industrials i d’habitatge.
També, realitzem instal·lacions industrials que comprenen tant obres com reformes que engloben des del projecte inicial fins a la posada en marxa, certificació i posterior manteniment dels equips instal·lats.

Obres i Reformes

En CISEMEX, ens preocupem per tu i pel teu habitatge o immoble. Basem el nostre comportament per un estricte codi de conducta perquè els nostres clients tinguin una experiència agradable amb la seva obra o reforma ja sigui una gran construcció, una remodelació general o una petita reparació.
Volem satisfer al màxim als nostres clients.